skip to Main Content
0914-6284595 admin@abardaroo.com
اولین باغ گیاهان دارویی استان اردبیل- باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده داروسازی

اولین باغ گیاهان دارویی استان اردبیل- باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشکده داروسازی

احداث اولین باغ گیاهان دارویی در استان اردبیل
باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشکده داروسازی
این باغ، پس از مطالعه ی باغ های مشابه در ایران، به شیوه ای منحصر به خود باجمع آوری حدود ۵۰ گونه گیاه
دارویی و معطر ارزشمند، در بهار سال۱۳۹۹ رسماً گشایش یافت.
گونه های موجود در این باغ از گیاهان دارویی پر کاربرد در صنعت داروسازی گیاهی می باشند که قابلیت کشت
وسیع در شرایط آب و هوایی اردبیل را دارند
طراحی و احداث این باغ توسط آقای حسین سرتیپ ) کارشناس ارشد تولید و فراوری گیاهان دارویی و دکتری
فیزیولوژی تولید محصوالت کشاورزی( صورت گرفته است.
این باغ گیاهان دارویی که در سال اخیر با اختصاص 2 هزار مترمربع زمین در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با
مطالعات علمی و متخصصین مجرب در زمینه زراعت، گیاه شناسی، خاک شناسی، زیست شناسی، گیاه پزشکی
و طب سنتی با الهام از طبیعت، باغی را طراحی و آماده بهره برداری ساخته ایم تا با مراجعه مردم به این چشم
انداز طبیعی از گیاهان دارویی عالوه بر شناساندن خواص دارویی این گیاهان بازدیدکنندگان را با طبیعت واقعی
محیط شان آشتی دهند. یکی از اهداف اصلی ایجاد این باغ و تولید گیاهان دارویی آشتی دادن مجدد مردم با
این نوع محصوالت طبیعی است.
فاز اول این مجموعه )کلکسیون( زنده گیاهان دارویی نزدیک به 50 گونه ارزشمند گیاهان دارویی را شامل می
شود، و اولین و جامع ترین باغ گیاهان دارویی در استان اردبیل می باشد.
فاز دوم این باغ مربوط به تولیدات انبوه 4 گونه گیاه دارویی پرمصرف شامل گل گاو زبان ایرانی، آویشن باغی،
نعناع فلفلی و پونه جهت فراوری در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top